ACU (Actuator Control Unit)

Actuator Control System eller ACU System är ett modulärt framdrivningskontrollsystem som är utformat för att kunna anpassas för flera konfigurationer med ett enkelt urval av modulära komponenter. ACU-systemet kan användas för att styra vattenspjällsavledaren, vattenstrålestyrningen, motorns gasreglage och växellådan. Huvudenheten i systemet är själva ACU. ACU är en kontrollbox som kan anslutas till 3 olika ställdon beroende på dess roll inom det övergripande systemet. ACU kan acceptera en analog spänningssignal (vanligtvis 0-5v), en CAN-signal eller en mekanisk ingång från morse-kabel via den inbyggda potentiometern. ACU kan konfigureras via den integrerade knappen och ”trafikljus” -lampor.

Share This: