Anpassade motortassar – Vinklat backslag

beta-marine-logo-300

Specialanpassade motortassar för installation med vinklat backslag, motorbädd ej parallell med propelleraxeln.

Nödvändiga mått för skräddarsydda/anpassade motortassar. Även foton på motorbädden och båten är extremt värdefulla, ta gärna foton när du är nere i båten för att mäta för de specialanpassade motortassarna.

A: Center på axel till styrbord
B: Center på axel till babord
C: Center på axel till insida motorbädd styrbord
D: Center på axel till insida motorbädd babord


(text på bilden: Minimimåttet mellan skrov och propeller är 10% av propellerns diamter)


L: Ovansida på framsidan av motorbädd till center av propelleraxel
M: Ovansida på aktresidan av motorbädd till center av propelleraxel
N: Vinkel propelleraxelkoppling till ovansida motorbädd
O: Avståndet, centrum främre till bakre motorkudde (cc mått)
P: Avtånd propelleraxel till aktre motorkudde

Max vinkel på installationen är 15°. För vinklar större än 12° grader rekommenderas ett vinklat backslag.

Tillsammans med alla dessa mått så är alltid alla bilder som finns att tillgå till stor hjälp, ta gärna bild på båtens motorbädd och båtens nuvarande installation om möjligt.

Share This: