Driftstid – Segelbåtsdrev

För professional-serien. Listan nedan är minimum som behövs för att driva motorn, lägger man till ett ”pack”/antalet som anges, så fördubblad driftstiden. Man kan lägga till hur många pack som helst i serie för att uppnå önskad driftstid.

Batteriet på Trend 1.1 & 1.6 är ett lithiumbatteri som är inbyggt, kapaciteten är på 640 wh. Finns ett dubbelt så effektivt batteri.

El-segelbåtsdrev, uträkning driftstid för Aquamots Trend & professional-serie.


Trend – Driftstid.

Trend 1.1FM – 640 wh batteri
6 h 30 min (Full gas)
2 h 30 min timmar (Halv gas)
35 min (Låg gas)

För båtar upp till 1,5 ton

Trend 1.6FM – 640 wh batteri
4 h 30 min (Full gas)
1 h 45 min (Halv gas)
25 min (Låg gas)

För båtar upp till 1,8 ton

För att dubbla drifttiden finns ett 1280 wh batteri


Trend 2.2FM – 2st 145 Ah batteri
8 h 30 min (Full gas)
3 h 30 min timmar (Halv gas)
1 h 35 min (Låg gas)

För båtar upp till 2,5 ton

Trend 4.3FM – 2st 145 Ah batteri
10 h (Full gas)
4 h (Halv gas)
1 h 40 min (Låg gas)

För båtar upp till 4 ton


F10e – Driftstid

85 Ah batterier 2st (ALS12085)
1,4 timmar (Full gas)
3,1 timmar (Halv gas)
7,0 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 2 st (ALS12105)
1,75 timmar (Full gas)
3,9 timmar (Halv gas)
8,75 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 2st (ALS12115)
1,9 timmar (Full gas)
3,4 timmar (Halv gas)
9,6 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 2 st (ALS12145)
2,4 timmar (Full gas)
4,3 timmar (Halv gas)
12,1 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 2 st (ALS12200)
1,6 timmar (Full gas)
3,7 timmar (Halv gas)
8,3 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 2 st (ALS12260)
4,3 timmar (Full gas)
7,7 timmar (Halv gas)
21,6 timmar (Låg gas)


F20e – Drifttid

85 Ah batterier 42st (ALS12085)
0,75 timmar (Full gas)
1,6 timmar (Halv gas)
3,7 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 2 st (ALS12105)
0,9 timmar (Full gas)
2,0 timmar (Halv gas)
4,5 timmar (Låg gas

115 Ah batterier 2 st (ALS12115)
1,0 timmar (Full gas)
2,2 timmar (Halv gas)
4,95 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 2 st (ALS12145)2 1,25 timmar (Full gas)
2,7 timmar (Halv gas)
6,25 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 2 st (ALS12200)
1,7 timmar (Full gas)
3,8 timmar (Halv gas)
8,6 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 2 st (ALS12260)
2,2 timmar (Full gas)
5,0 timmar (Halv gas)
11,2 timmar (Låg gas)


F30e – Drifttid

85 Ah batterier 3 st (ALS12085)
0,70 timmar (Full gas)
1,6 timmar (Halv gas)
3,6 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 3 st (ALS12105)
0,85 timmar (Full gas)
2,0 timmar (Halv gas)
4,4 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 3 st (ALS12115)
1,0 timmar (Full gas)
2,2 timmar (Halv gas)
4,8 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 3 st (ALS12145)
1,2 timmar (Full gas)
2,7 timmar (Halv gas)
6,1 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 3 st (ALS12200)
1,7 timmar (Full gas)
3,75 timmar (Halv gas)
8,4 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 3 st (ALS12260)
2,2 timmar (Full gas)
4,9 timmar (Halv gas)
11 timmar (Låg gas)


F41e – Drifttid

85 Ah batterier 4 st (ALS12085)
0,7 timmar (Full gas)
1,5 timmar (Halv gas)
3,4 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 4 st (ALS12105)
0,85 timmar (Full gas)
1,9 timmar (Halv gas)
4,2 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 4 st (ALS12115)
0,9 timmar (Full gas)
2,05 timmar (Halv gas)
4,6 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 4 st (ALS12145)
1,15 timmar (Full gas)
2,6 timmar (Halv gas)
5,85 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 4 st (ALS12200)
1,6 timmar (Full gas)
3,6 timmar (Halv gas)
8,1 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 4 st (ALS12260)
2,1 timmar (Full gas)
4,7 timmar (Halv gas)
10,5 timmar (Låg gas)


F80e – Drifttid

85 Ah batterier 4 st (ALS12085)
0,35 timmar (Full gas)
0,80 timmar (Halv gas)
1,8 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 4 st (ALS12105)
0,45 timmar (Full gas)
1,0 timmar (Halv gas)
2,15 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 4 st (ALS12115)
0,50 timmar (Full gas)
1,1 timmar (Halv gas)
2,4 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 4 st (ALS12145)
0,6 timmar (Full gas)
1,35 timmar (Halv gas)
3,0 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 4 st (ALS12200)
0,85 timmar (Full gas)
1,9 timmar (Halv gas)
4,2 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 4 st (ALS12260)
1,1 timmar (Full gas)
2,4 timmar (Halv gas)
5,0 timmar (Låg gas)


F100e – Drifttid

85 Ah batterier 6 st (ALS12085)
0,4 timmar (Full gas)
0,95 timmar (Halv gas)
2,1 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 6 st (ALS12105)
0,5 timmar (Full gas)
1,2 timmar (Halv gas)
2,6 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 6 st (ALS12115)
0,6 timmar (Full gas)
1,3 timmar (Halv gas)
2,85 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 6 st (ALS12145)
0,7 timmar (Full gas)
1,6 timmar (Halv gas)
3,6 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 6 st (ALS12200)
1,0 timmar (Full gas)
2,2 timmar (Halv gas)
5,0 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 6 st (ALS12260)
1,3 timmar (Full gas)
2,9 timmar (Halv gas)
6,5 timmar (Låg gas)


F110e – Drifttid

85 Ah batterier 4 st (ALS12085)
0,25 timmar (Full gas)
0,55 timmar (Halv gas)
1,3 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 4 st (ALS12105)
0,3 timmar (Full gas)
0,7 timmar (Halv gas)
1,75 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 4 st (ALS12115)
0,35 timmar (Full gas)
0,75 timmar (Halv gas)
1,75 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 4 st (ALS12145)
0,45 timmar (Full gas)
1,0 timmar (Halv gas)
2,2 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 6 st (ALS12200)
0,6 timmar (Full gas)
1,3 timmar (Halv gas)
3,0 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 6 st (ALS12260)
0,8 timmar (Full gas)
1,75 timmar (Halv gas)
3,9 timmar (Låg gas)


F150e – Drifttid

85 Ah batterier 4 st (ALS12085)
0,20 timmar (Full gas)
0,40 timmar (Halv gas)
0,95 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 4 st (ALS12105)
0,25 timmar (Full gas)
0,50 timmar (Halv gas)
1,2 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 4 st (ALS12115)
0,25 timmar (Full gas)
0,55 timmar (Halv gas)
1,3 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 4 st (ALS12145)
0,3 timmar (Full gas)
0,7 timmar (Halv gas)
1,6 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 6 st (ALS12200)
0,45 timmar (Full gas)
1,0 timmar (Halv gas)
2,2 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 6 st (ALS12260)
0,55 timmar (Full gas)
1,3 timmar (Halv gas)
2,9 timmar (Låg gas)


F200e – Drifttid

85 Ah batterier 8 st (ALS12085)
0,30 timmar (Full gas)
0,60 timmar (Halv gas)
1,40 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 8 st (ALS12105)
0,35 timmar (Full gas)
0,80 timmar (Halv gas)
1,75 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 8 st (ALS12115)
0,40 timmar (Full gas)
0,85 timmar (Halv gas)
1,9 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 8 st (ALS12145)
0,5 timmar (Full gas)
1,1 timmar (Halv gas)
2,4 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 8 st (ALS12200)
0,65 timmar (Full gas)
1,5 timmar (Halv gas)
3,3 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 8 st (ALS12260)
0,85 timmar (Full gas)
1,9 timmar (Halv gas)
4,3 timmar (Låg gas)


F250e – Drifttid

85 Ah batterier 8 st (ALS12085)
0,20 timmar (Full gas)
0,50 timmar (Halv gas)
1,10 timmar (Låg gas)

105 Ah batterier 8 st (ALS12105)
0,30 timmar (Full gas)
0,60 timmar (Halv gas)
1,40 timmar (Låg gas)

115 Ah batterier 8 st (ALS12115)
0,30 timmar (Full gas)
0,70 timmar (Halv gas)
1,5 timmar (Låg gas)

145 Ah batterier 8 st (ALS12145)
0,4 timmar (Full gas)
0,85 timmar (Halv gas)
1,95 timmar (Låg gas)

200 Ah batterier 8 st (ALS12200)
0,50 timmar (Full gas)
1,2 timmar (Halv gas)
2,65 timmar (Låg gas)

260 Ah batterier 8 st (ALS12260)
0,70 timmar (Full gas)
1,5 timmar (Halv gas)
3,5 timmar (Låg gas)


Broschyr Aquamot silikon-batterier
Till silikonbatterier

Till Aquamot startsida

Share This: