IP klassning

I IP klassningar får man reda på två saker, hur dammtät och vattentät produkten är. Första siffran talar om dammtätheten och den andra vattentätheten.

Dammtäthet

2 = Isolerade (objekt <12 mm)
4 = Isolerade (objekt <1 mm)
5 = Dammskärmat
6 = Dammtätt

Vattentäthet

0 = Oskyddad
1 = Droppsäker
3 = Regnavstötande
4 = Sprutsäker / sköljsäker
5 = Spolsäker
6 = Spolsäker med högt tryck
7 = Vattentät

En IP-klassning på IP65 innebär alltså att produkten är dammtät och spolsäker


Test som görs vid väteskydd

IPX5: 12,5 liter vatten per minut spolas med 30 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 15 minuter

IPX6: 100 liter vatten per minut spolas med 100 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 3 minuter.

IPX7: 30 minuter nedsänkning till ett djup av 1 m mätt vid botten av anordningen, om anordningen är högre än 85 cm, ska det vara minst 15 cm till toppen av anordningen.

Share This: